آوانگارد : مصاحبه| انتقاد فعال سیاسی تاجیک از استاندارد دوگانه فرانسه نسبت به عربستان و تاجیکستان

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب مصاحبه| انتقاد فعال سیاسی تاجیک از استاندارد دوگانه فرانسه نسبت به عربستان و تاجیکستان مشاهده می کنید
سفر امامعلی رحمان در حالی به اروپا و دیدار با روسای جمهور فرانسه و سوئیس صورت گرفته است که اعتراضاتی توسط پیمان ملی تاجیکستان و گروه سیاسی 24 صورت گرفته و با حواشی متعددی همراه بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir