آوانگارد : لغو جلسه با وزیر صمت برای مهار شائبه تبانی

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب لغو جلسه با وزیر صمت برای مهار شائبه تبانی مشاهده می کنید
عضو کمیسیون صنایع مجلس از لغو جلسه این کمیسیون با وزیر صمت به دلیل حساسیت ایجادشده در جامعه خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir