آوانگارد : 70 درصدی قوانین مرتبط با آلودگی هوا اجرا نشده است!

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب 70 درصدی قوانین مرتبط با آلودگی هوا اجرا نشده است! مشاهده می کنید
حدود 70 درصد مصوبات قانونی در جهت کاهش آلودگی هوا اجرایی نشده است که همین مسئله می‌تواند یکی از عوال تشدید وضعیت آلودگی هوا قلمداد شود.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir