آوانگارد : کاهش بی سابقه فعالیت شرکتهای خدماتی در ایتالیا با شیوع کرونا

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب کاهش بی سابقه فعالیت شرکتهای خدماتی در ایتالیا با شیوع کرونا مشاهده می کنید
نتایج یک بررسی نشان داد که شاخص فعالیت تجاری بازار ایتالیا برای بخش خدمات از 52.1 در ماه فوریه به رقم بی سابقه 17.4 در ماه مارس رسیده است.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir