آوانگارد : کرونا؛ آزمون ابطال‌پذیری نظریه‌های لیبرال‌دموکراسی توسعه

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب کرونا؛ آزمون ابطال‌پذیری نظریه‌های لیبرال‌دموکراسی توسعه مشاهده می کنید

دکتر عیسی منصوری*
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir